Home Register Poster Access survey Results What next? Reports

© February 2016, The Phil Chambers Consultancy

Cyfleoedd Awyr Agored i Bawb

Mae Phil Chambers Consultancy, ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, yn awyddus i ganfod mwy am eich profiadau a’ch barn fel rhywun sy’n ymweld â’r safle hwn. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau fod cyfleoedd i bawb yma – mae gennym ddiddordeb arbennig yn eich syniadau os ydych yn ystyried fod gennych nodwedd warchodedig dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 (Anabledd; Rhyw; Ailbennu rhywedd ; Beichiogrwydd a mamolaeth; Hil; Crefydd neu gred; Cyfeiriadedd rhywiol; Oedran).

Rydym eisiau canfod beth sydd ei angen arnoch wrth gynllunio ar gyfer eich ymweliad â’r awyr agored a dysgu am eich profiadau ac unrhyw rwystrau yr ydych yn eu hwynebu.Rydym hefyd yn trefnu cyfarfodydd i gasglu syniadau a safbwyntiau mewn chwe gwahanol leoliad ledled Cymru ac yn eich gwahodd i ddod i’r cyfarfod:

Am Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin ar 24 Chwefror (y bore).

Safle Cadair Idris - sydd i'w gynnal yn Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin ar 25 Chwefror (y bore).

Am Canolfan Ymwelwyr Ynyslas ar 1 Mawrth (y bore).

Safle Bwlch Nant Yr Arian - sydd i'w gynnal yn Ystafell Medrus 1, Prifysgol Aberystwyth ar 2 Mawrth (y hwyr).

Am Canolfan Ymwelwyr Garwant ar 3rd Mawrth (y bore).

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig -  y cyntaf i’r felin!

Er mwyn trefnu lle, neu i siarad am anghenion mynediad cysylltwch â Phil Chambers Consultancy:

 0785 006 4279 (llais neu destun)


English

Cwblhewch ein holiadur ar-lein yn: www.philchambersconsultancy.co.uk